AD 2015

19 sty­cz­nia 2012 r.

W cza­sie wiz­yty dusz­paster­skiej J.E. Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi u naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka przeor Ste­fan Kukowski wraz z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem wręczyli zasłużonemu gospo­dar­zowi podz­iękowa­nia, także w imie­niu prezy­denta miasta Tczewa i starosty tczewskiego, zawspo­ma­ganie wielu akcji chary­taty­wnych. Najwięk­szą pomoc otrzy­mu­jemy z firmy „Iglo­tex« już po raz dziewiąty w cza­sie Wielkiej Wig­ilii Tczewskiej.