AD 2010

26 maja 2013 r.

Orga­ni­za­torem fes­tynu była Świ­etlica Środowiskowa OAZA przy parafii NMP Matki Koś­cioła. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Była rejes­tracja daw­ców szpiku kost­nego i przeprowadzano proste bada­nia lekarskie. Włączyliśmy się wieloma drob­nymi fan­tami do cegiełek, banerem na scenę oraz ciastem od kawalera Leszka Melera.

W tym roku impreza odbyłasię w ramach ogólnopol­skiej kam­panii Postaw na Rodz­inę. Pomysło­dawcą takiego fes­tynu była p. Grażyna Antczak.