listopad

7 listopada 2009 r.

Inwest­y­tura w Poz­na­niu. Inwest­owany Leszek Meler z rekomen­dacji Tadeusza Serock­iego, zaś Włodz­imierza Mroczkowskiego i Kaz­imierza Smolińskiego rekomen­dował Ste­fan Kukowski, który też dokonał lau­dacji pos­tu­lan­tów. Przysięgę składali na ręce Wielkiego Prze­ora Pol­ski dr. Jana Króla.

13 listopada 2009 r.

Ogólnopol­skie Zgro­madze­nie KOLP­INGA w Tczewie. Współor­ga­ni­zowal­iśmy uroczys­tość będąc zarazem dar­czyń­cami całej oprawy plas­ty­cznej, poligraficznej i scenografii wszys­tko dzięki Kawalerowi Ste­fanowi Kukowskiemu. Oprócz setek członków Dzieł Kolp­inga z całej Pol­ski udział wzięli sen­a­torowie, posłowie, władze miasta i powiatu oraz del­e­gacje zagraniczne. Zgro­madze­niu patronował ks. Biskup J.B.Szlaga, prowadził Prezes Dzieła Kolp­inga w Polsce ks. Zenon Myszk.