AD 2021

19 grud­nia 2011 r.

Spotkanie opłatkowe dla Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku pod­jął się orga­ni­za­cji nasz kawaler Witold Sos­nowski - członek Sen­atu Uni­w­er­sytetu. Przy­go­tował ponad 180 paczek z darami od naszego Prze­o­ratu dla słuchaczy Uni­w­er­sytetu, ale także dla członków Chóru Męskiego „Echo”, który dał kon­cert kolęd. Udział w tej uroczys­tości wzięli kawalerowie W.Mroczkowski - prezes chóru, W.Antoniewicz, K.Smoliński i S.Kukowski ‚także członek Sen­atu Uni­w­er­sytetu. Przy­go­towal­iśmy także wydane przez Prze­o­rat śpiewniki z kolę­dami i opłatek. Wiecz­erzę wig­ili­jną przy­go­towaną przez słuchaczy Uni­w­er­sytetu spożyliśmy po odczy­ta­niu Ewan­gelii i wygłosze­niu homilii przez ks. Marcina Baskę. Po złoże­niu przeła­ma­niu się opłatkiem wspól­nie odśpiewal­iśmy kolędy.