AD 2009

18 wrześ­nia 2009 r.

X lecie Liceum Katolick­iego w Tczewie. Byliśmy współo­ga­ni­za­torami, a darem dla szkoły było spon­sorowanie całej oprawy plas­ty­cznej, uroczys­tości i dużego, przestrzen­nego napisu na budynku szkoły. Ks. Biskup J.B. Szlaga przy­chylił się do prośby Prze­o­ratu i powierzył uroczyś­cie w Farze ks. Prała­towi Piotrowi Wys­dze, god­ność Kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego.