AD 2011

17 wrześ­nia 2010 r.

Kapelan naszego Prze­o­ratu ks. Prałat Piotr Wysga zaprosił wszys­t­kich dar­czyńców, którzy łożyli na nowe organy do koś­cioła Św. Stanisława w Tczewie. Mszę św. odprawił Biskup Pelpliński J.B.Szlaga. Wysłuchal­iśmy też kon­certu organowego oraz chóru młodzieżowego „Juventus”.