AD 2012

4 marca 2010 r.

Z inic­jatywy kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego — ks. Prałata Pio­tra Wysgi — sprowad­zono do koś­cioła św. Stanisława w Tczewie organy z prostym prospek­tem organowym. Włączyliśmy się do rozpropagowa­nia zbiórki na ten zaszczytny cel. Indy­wid­u­al­nie kawalerowie, wpła­cali też niemałe dobrowolne kwoty.