AD 2012

5 lipca 2009 r.

Udział w Mszy Świętej z okazji 50-​lecia kapłaństwa Ks. Infułata Stanisława Grunta w kat­e­drze w Pelplinie. Mszę św. odpraw­iał ks. bp Jan Bernard Szlaga. Otrzy­mal­iśmy „złote” bło­gosław­ieństwo od dos­to­jnego Jubilata.