AD 2011

15 wrześ­nia 2010 r.

175 lat Col­legium Mar­i­anum w Pelplinie było okazją do złoże­nia życzeń na ręce ks. Kan. A.Szopińskiego od całego naszego Prze­o­ratu. Uroczys­tości były także połąc­zone ze zjaz­dem absol­wen­tów tej alma mater. Rozpoczy­nały się mszą św. w kat­e­drze, a zakończyły się wiec­zornym ogniskiem.