AD 2012

24 maja 2010 r.

Na 70. urodziny do J.E. Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi, zaproszeni zostali wszyscy kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Uroczys­tość składała się z nada­nia imienia, Księdza Biskupa bardzo nowoczes­nej Bib­liotece Diecez­jal­nej ze scenografią kawalera Ste­fana Kukowskiego. Życzenia składali: Tadeusz Serocki - wicedyrek­tor Bernardinum, Ste­fan Kukowski — przed­staw­iciel Prze­o­ratu Pomorskiego, Kaz­imierz Smoliński — Poseł RP, Włodz­imierz Mroczkowski — Prze­wod­niczący Rady Miasta Tczewa, Leszek Meler - członek Zarządu Koła Łowieck­iego, Kapelan ks. Prałat J.Ś. Piotr Wysga kon­cele­brował Mszę Świętą z Dos­to­jnym Jubi­latem, pod­czas której homilię wygłosił Arcy­biskup Hen­ryk Muszyński. Po Mszy zaproszeni byliśmy na uroczysty obiad. Tort 2-​metrowy fun­dował kawaler Leszek Meler.