AD 2009

7 listopada 2009 r.

Inwest­y­tura w Poz­na­niu. Inwest­owany Leszek Meler z rekomen­dacji Tadeusza Serock­iego, zaś Włodz­imierza Mroczkowskiego i Kaz­imierza Smolińskiego rekomen­dował Ste­fan Kukowski, który też dokonał lau­dacji pos­tu­lan­tów. Przysięgę składali na ręce Wielkiego Prze­ora Pol­ski dr. Jana Króla.