AD 2012

27 kwiet­nia 2012 r.

W piątek od 17.00 sprzed pałacu biskupiego del­e­gacja naszego Prze­o­ratu uczest­niczyła w eksporcie naszego Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi do kat­edry. Posad­owieni w stal­lach bocznych uczest­niczyliśmy we Mszy Świ­etej żałob­nej. Wie­niec złożyliśmy z dedykacją na szarfach „Parare vias Domini”, szykuj nam drogę Biskupie… Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.