AD 2011

8 kwiet­nia 2011 r.

Z inic­jatywy kawalera Kaz­imierza Smolińskiego, posła na sejm RP, Ste­fan Kukowski zor­ga­ni­zował uroczys­tości poświę­cone pamięci tych, którzy trag­icznie zginęli w katas­trofie smoleńskiej z Prezy­den­tem RP Lechem Kaczyńskim na czele. Odsłonię­cia tabl­icy dokon­ała p. Marta Kaczyńska, córka zmarłego Prezy­denta. Tablicę w darze pro­jek­tował S.Kukowski, fun­dował K.Smoliński. Tablicę poświę­cił ks. dziekan prał. Stanisław Cie­niewicz. Po poświęce­niu pełna sala ludzi w Domu Kul­tury obe­jrzała film „Mgła”. Pod tablicą złożono stos kwiatów.

Na zdję­ciu: ks. Prał. I.Smagliński, ks. Prał. P.Wysga, prezy­dent Tczewa M.Pobłocki, S.Kukowski, Marta Kaczyńska, K.Smoliński, z przodu posłanka PIS.